top of page


Werkdrukmodel en wat te doen bij werkdruk

Werkdruk balans

Een voorbeeld van een veelgebruikt werkdrukmodel komt uit de Werkdruk Wegwijzer, die TNO samen met sociale partners ontwikkelde op basis van praktijk en wetenschap. Werkdruk is een kwestie van balans: enerzijds zijn er werkdrukbronnen, anderzijds zijn er energiebronnen. Als er te veel werkdrukbronnen zijn, of te weinig energiebronnen, wordt de werkdruk te hoog. Bron: Arbeidsinspectie.

Werkdruk model TNOWerkdrukbronnen of taakeisen

Er zijn verschillende situaties die zorgen voor een te hoge werkdruk. Dat kan te maken hebben met de inhoud van het werk. Bijvoorbeeld als er te weinig tijd is voor opdrachten, bij onderbezetting, als het werk (lange tijd) hectisch is, als de medewerker te weinig inspraak heeft in hoe hij of zij het werk uitvoert of als onduidelijk is wat er van de medewerker wordt verwacht. Maar ook de omstandigheden waaronder de werknemer zijn werk moet doen, kunnen werkdruk veroorzaken. Bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de toekomst van zijn functie, als er conflicten zijn in een organisatie of als een werknemer te weinig pauzes krijgt. Daarnaast kan het werk ook inhoudelijk of emotioneel veeleisend zijn. Met als gevolg: werkdruk of werkstress.

Energiebronnen of regelmogelijkheden

Andere omstandigheden verminderen de werkdruk juist. Factoren die werkdruk verminderen zijn bijvoorbeeld wanneer de werknemer kan meebeslissen over zijn of haar eigen werkinhoud, de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de tijdsindeling. Wanneer collega’s en leidinggevenden werknemers ondersteunen bij de uitvoering van het werk, is de werkdruk beter beheersbaar dan wanneer dat niet het geval is. Regelmogelijkheden maken het makkelijker om met hoge taakeisen om te gaan.

Wat te doen bij werkdruk?

Zijn er signalen van hoge hoge werkdruk en werkstress? Dan kunnen organisaties maatregelen nemen om werkstressoren te verminderen en energiebronnen te vergroten, door te kijken naar bijvoorbeeld taakeisen, taakvariatie, regelmogelijkheden, sociale steun.

Je hebt er als werkgever voor te zorgen dat de regelmogelijkheden onderwerp van gesprek zijn en blijven binnen je organisatie. Zonder dat het de mensen veel tijd en energie kost, want in een situatie van werkdruk zit niemand te wachten op tijdrovende extra zaken naast het gewone werk.

Zorg ervoor dat de mensen met elkaar in gesprek gaan en eigenaarschap nemen over de werkinhoud en de manier waarop ze het werk uitvoeren. Welk gedrag hebben ze als team te laten zien, zodat ze de ambities realiseren op een houdbare, duurzame manier? 

Meer weten over hoge werkdruk verlagen?

Werkdrukbronnen of taakeisen
Wat te doen bij werkdruk
Energiebronnen of regelmogelijkheden
Werkdruk balans
bottom of page