top of page

Digitalisering

Het succes van digitalisering is méér afhankelijk van mensen, dan van technologie en processen

Hoe pak je digitalisering aan? Vaak richten we ons vooral op inhoud: de keuze voor het juiste programma, systeem of software. Terwijl het succes van digitalisering méér afhankelijk is van mensen, dan van technologie en processen. De overgang naar digitaal (samen) werken, vraagt veel van de mensen die er in de praktijk mee aan de slag moeten. En je bent hierin ook nog eens afhankelijk van elkaar. Zonder gedragsverandering lukt dat niet. Digitalisering roept vaak onzekerheid op. Mensen vinden het moeilijk en spannend, al wordt dat niet altijd hardop gezegd. Er zijn tempoverschillen: de één is sneller dan de ander. En mensen zien de toegevoegde waarde niet met de dagelijkse praktijk, terwijl de implementatie daar juist moet gebeuren.

Onze software helpt teams in organisaties en ketens om op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te gaan. Over welk gedrag er nodig is om samen de vruchten te plukken van digitalisering. 


bottom of page