top of page

Eigenaarschap vergroten

Deze tijd vraagt steeds meer om eigenaarschap bij de mensen zelf

De uitdagingen zijn groot voor organisaties. Het vraagt van teams dat ze steeds meer eigenaarschap nemen en regie tonen. Dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het oplossen van problemen en daarnaar handelen. Zonder dat er een constante strijd is tussen leidinggevende en team rondom controle en ingrijpen. Want dat zorgt juist dat het team en leidinggevende afwachtend naar elkaar blijven kijken.  

Onze software helpt teams om op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te gaan over welk gedrag er nodig is om meer eigenaarschap te laten zien. Daarnaast helpt het teams om dat gedrag ook daadwerkelijk te laten zien in de praktijk. 

bottom of page