top of page

Hoe zorg je voor gedragsverandering?

Teams in de regie

Vaak wordt gedacht dat top-down gestuurde gedragsverandering van individuen de sleutel is tot het behalen van successen in organisaties. Terwijl het wetenschappelijk onderbouwd is dat effectievere en snellere verandering plaatsvindt wanneer teams gezamenlijk hun gedrag aanpassen. Teampatronen hebben namelijk meer impact dan individueel gedrag. Deze gezamenlijke gedragsverandering vraagt om beweging vanuit en passend bij de teams.

Meten in een ritme

Mensen zijn gewend om in cirkels te blijven praten, vooral ruimte te geven aan dominante types of pas in actie te komen wanneer een probleem te groot wordt. Door in een ritme gedrag te meten krijg je versneld op tafel wat op dit moment het belangrijkst is voor het hele team. En je houdt het gestructureerd op tafel zodat je met elkaar leert om het gedrag te laten zien wat nodig is. 

Zie jij dit ook zo? Lees dan snel verder voor de toepassingsmogelijkheden van onze software.

 

Werkdruk verlagen

Wanneer de werkdruk hoog is, ervaren teams weinig ruimte om het daar samen over te hebben. Laat staan om er iets aan te doen. Pogingen om de werkdruk te verlagen, richten zich vooral op het individu. Terwijl de druk van de omgeving altijd sterker is dan één persoon. Ondertussen blijven teams maar rennen. In de hoop dat het 'straks' beter wordt. En zo blijft de werkdruk hoog. 
 
Onze software helpt teams om op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te gaan over welk gedrag er nodig is om de werkdruk te verminderen. 

Teamontwikkeling

De meeste leiders en teams zien het nut in van samen ontwikkelen, maar wanneer en hoe? Daarom starten veel teams starten niet met teamontwikkeling. Anderen ontwikkelen alleen voor korte tijd of zeer onregelmatig. Soms ontwikkelen alleen de individuen, maar niet het team. Of de leider is er vooral druk mee. 

Onze software helpt teams om op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te gaan op welk gedrag het team heeft te ontwikkelen en groeien. Zo komt de verantwoordelijkheid voor teamontwikkeling direct in het team te liggen. 

Voor deze uitdagingen biedt onze software een oplossing

Digitalisering

Hoe pak je digitalisering aan? Vaak richten we ons vooral op inhoud: de keuze voor het juiste programma, systeem of software. Terwijl het succes van digitalisering méér afhankelijk is van mensen, dan van technologie en processen. De overgang naar digitaal (samen) werken, vraagt veel van de mensen die er in de praktijk mee aan de slag moeten. En je bent hierin ook nog eens afhankelijk van elkaar. Zonder gedragsverandering lukt dat niet. Digitalisering roept vaak onzekerheid op. Mensen vinden het moeilijk en spannend, al wordt dat niet altijd hardop gezegd. Er zijn tempoverschillen: de één is sneller dan de ander. En mensen zien de toegevoegde waarde niet met de dagelijkse praktijk, terwijl de implementatie daar juist moet gebeuren.

Onze software helpt teams in organisaties en ketens om op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te gaan. Over welk gedrag er nodig is om samen de vruchten te plukken van digitalisering. 

Ketensamenwerking

De meeste opdrachtgevers hebben met allerlei verschillende partijen grote ambities waar te maken. Dat is een hele klus! Want je bent afhankelijk van elkaar om resultaten neer te zetten. Mensen zijn zich bewust van het gemeenschappelijke belang, maar hebben ook hun eigen bedrijfsbelangen. Vaak ervaren mensen ook nog eens weinig tijd en ruimte. Dus werken we steeds meer op eilandjes en raakt de verbinding zoek. Dan loopt de druk snel op en wordt resultaten halen instabiel en onvoorspelbaar.  

Onze software helpt ketenteams om mensen uit verschillende organisatieculturen met verschillende belangen op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te laten gaan. Over welk gedrag er nodig is om samen als één keten de ambities te realiseren. 

ESG - Environment, Social, Governance

Werkgevers hebben steeds actiever bij te dragen aan veilige, gezonde en duurzame arbeidsomstandigheden: van werkklimaat, inclusiviteit, sociale cohesie tot verduurzamen van de werkomgeving. CSRD-plichtig? Dan moet je hier zelfs over rapporteren! Maar ESG gaat verder dan cijfers verstrekken. Het gaat ook over hoe je als organisatie bewust plek geeft aan bijvoorbeeld dialoog, werk-privé balans, fysieke en psychologische veiligheid. Veel organisaties worstelen hiermee. Hoe kun je hierover rapporteren – en het liefst simpel?  
 
Met onze software kunnen organisaties invulling geven aan de S van ESG. Mensen gaan samen op een andere en duurzame manier ambities realiseren. Waardoor ze steeds meer invloed, energie en voldoening ervaren. En het is ook nog een methode die dit meetbaar en zichtbaar maakt. Wel zo makkelijk om op te nemen in de verplichte rapportage.  

KPI op samenwerking

Het waarmaken van ambities uit jaarplannen en programma’s is belangrijker dan ooit. Maar dat is moeilijk. We zijn allemaal mensen: er ontstaat gewoonweg gedoe. Laat staan wanneer de druk toeneemt of de waan van de dag de overhand neemt. Denk aan: op eilandjes werken, om de hete brij heen draaien, onduidelijke besluitvorming, werkdruk, vul zelf maar in… Dat helpt allemaal niet om dingen voor elkaar te krijgen. Met alle gevolgen van dien! Jaarplannen en programma’s komen te traag of niet tot realisatie en reputaties staan op het spel.  

 

De meeste organisaties meten van alles om te kunnen sturen: van financieel, klant, medewerkers tot processen. Wanneer je vraagt naar actuele cijfers over de samenwerking wordt het stil. Terwijl samenwerking een van de meest beïnvloedbare risico’s is in het waarmaken van je jaarplan of programma’s. Met met onze software heb je de tools in handen waarmee je een KPI op samenwerking kunt implementeren en monitoren.  

Cultuurintegratie na fusie

Vaak ervaren mensen cultuurintegratie als een uitdagend proces dat tijd en aandacht vergt. Terwijl het succes ervan cruciaal is voor het realiseren van de beoogde voordelen van de organisatorische verandering. 
 
In onze ervaring zijn de twee grootste uitdagingen van cultuurintegratie: 
1. De verandering is niet van de mensen zelf. Het kan voelen alsof mensen opgelegd krijgen welk gedrag ze moeten laten zien om de ambities te realiseren. 
2. Er is geen ritme en verbinding met de dagelijkse praktijk, terwijl de integratie daar juist gebeurt. 
 
Onze software helpt organisaties om de mensen uit de verschillende organisatieculturen op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te laten gaan over welk gedrag er nodig is om samen als één team de ambities te realiseren. 

Eigenaarschap vergroten

De uitdagingen zijn groot voor organisaties. Het vraagt van teams dat ze steeds meer eigenaarschap nemen en regie tonen. Dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het oplossen van problemen en daarnaar handelen. Zonder dat er een constante strijd is tussen leidinggevende en team rondom controle en ingrijpen. Want dat zorgt juist dat het team en leidinggevende afwachtend naar elkaar blijven kijken.  

Onze software helpt teams om op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te gaan over welk gedrag er nodig is om meer eigenaarschap te laten zien. Daarnaast helpt het teams om dat gedrag ook daadwerkelijk te laten zien in de praktijk. 

bottom of page