top of page
therapie sessie

Stress op het werk? Zo kun je werkdruk verlagen

Werkdruk betekent dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van een medeweker afneemt. Het komt in de beste teams voor. Veel van ons willen immers graag onze opdracht of ambitie waarmaken. Dat kan leiden tot hoge werkdruk. 

 

Werkdruk heeft verschillende oorzaken. Soms is er te hoge werkdruk door te weinig mensen. Of de werkgever doet niets aan werkdruk. Vaak is het gewoon veel te druk om het anders te gaan doen. We proberen om met hoge werkdruk om te gaan. Maar meestal lukt het niet, moeizaam of langzaam. Zeker in de waan van de dag. En daardoor verandert er weinig tot niks.

 

Terwijl er een makkelijke oplossing is. Met software die teams helpt om in 15 minuten per week samen gedrag te ontwikkelen dat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid.

Werkdruk en gedrag

Werkdruk is iets waar je mee moet leren omgaan. Dat lukt bijna niemand alleen. Wanneer je samen werkt met anderen, ben je nu eenmaal afhankelijk van elkaar. En de druk van de omgeving is altijd sterker dan één persoon.

 
Wil je anders omgaan met werkdruk of de werkdruk verlagen? Dan vraagt dat om specifiek gedrag van het hele team. Het vraagt van het team om dát gedrag te laten zien dat nodig is om de werkdruk te verlagen.

 
Maar dat is lastig. Want in een omgeving met hoge werkdruk heeft vrijwel niemand tijd. Vooral niet bij onderbezetting. Teamleden ervaren weinig tot geen ruimte om het samen over werkdruk te hebben. Laat staan om er samen echt iets aan te doen. 

 

Maar daarmee raak je al snel in een vicieuze cirkel. Blijven doorrennen. Te veel werk. Teveel werken. In de hoop dat het 'straks' beter wordt. Maar ondertussen wordt het probleem alleen maar groter. En neemt de werkdruk alleen maar toe.

 

Hoe zou het zijn wanneer je team...

  • het gedrag ontdekt waarmee ze deze vicieuze cirkel van werkdruk doorbreken?

  • dat gedrag samen laten zien? Dus niet alleen jij of een enkeling.

  • dat gedrag elke dag opnieuw laten zien? Dus niet eenmalig of kortdurend.

En dan op zo'n manier dat het in elke (drukke) agenda past. Stel je voor wat er dan kan gebeuren met je team en met de werkdruk...

Werkdruk cijfers

40% van de werkgevers geeft aan dat werkdruk één van de belangrijkste bedrijfsrisico’s is
1,6 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-out klachten
41% van de werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress en werkdruk
€3,3 miljard verzuimkosten werkgever wegens werkstress en werkdruk
€11.000 verzuimkosten wegens werkstress voor een uitgevallen medewerker

40% van de werkgevers geeft aan dat werkdruk één van de belangrijkste bedrijfsrisico’s is

1,6 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-out klachten. Dit komt neer op 20%

41% van de werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress en werkdruk

€3,3 miljard verzuimkosten werkgever wegens werkstress en werkdruk

€11.000 verzuimkosten wegens werkstress voor een uitgevallen medewerker

Bekijk hier onze bronnen

In het nieuws: 'Stress groeit bij werknemers'

Nederlanders vallen vaker uit door stress op het werk en de werkdruk zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het aantal mensen dat zich langdurig ziek meldde om stressklachten groeide het afgelopen jaar met 11 procent.

 

In bijna een kwart van de gevallen ging om overspanning of een burn-out: bij die klachten ligt een werknemer er gemiddeld 240 dagen (gedeeltelijk) uit.

 

Dat kost een bedrijf 315 euro per dag. Vooral sectoren als het onderwijs, gezondheidszorg en openbaar bestuur worden getroffen.

 

Onderzoekers voorspellen dat de stress alleen maar zal toenemen. Zo groeit de druk op werknemers doordat er minder mensen aan het werk zijn. Werkstress, uitval en arbeidsongeschiktheid kunnen daardoor toenemen.

NOS artikel: 'Stress groeit bij werknemers'  

Lagere werkdruk door ander gedrag

Er is dus een gedragsverandering nodig om de werkdruk te verlagen. Dat is moeilijk volgens veel mensen. Want welke gedragsverandering is er dan precies nodig? En hoe maken we hier tijd voor terwijl we het als zo druk hebben? ​Hoe houden we het vol?  

Dan is het goed om te weten dat gedragsverandering lukt:

  • wanneer de leden van een heel team samen veranderen

  • door in een routine te leren om kleine gedragsveranderingen te laten zien die passen bij het team én die impact hebben op het verminderen van werkdruk

 

Teams gaan samen op een andere en duurzame manier werkdruk verlagen. Waarbij de mensen steeds meer invloed, energie en voldoening ervaren. Dé katalysator om met elkaar van alles voor elkaar te krijgen. Zonder werkdruk.

Werkdruk verlagen in jouw team?

Wil je meer informatie over werkdruk? Sparren of vragen stellen over te hoge werkdruk? Starten met werkdruk verlagen? Waar je ook aan denkt, neem gerust contact op met DURVT. Of laat hier je gegevens achter, dan nemen wij contact met jou op.

bottom of page