top of page

Werkdruk verlagen als team

Werkdruk is voor veel teams een actueel onderwerp. Er lijkt altijd veel werk te doen en weinig tijd om het werk af te krijgen. Deadlines zijn strak. Vaak zijn er (te) weinig handen. Ons werk wordt steeds complexer. We krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Prioriteiten stellen is lastig. Zeker in de waan van de dag.


Het kan voelen alsof het bijna onmogelijk is om het gewenste resultaat te halen. Alsof je niet kunt voldoen aan wat er van je wordt gevraagd. En dat is slecht nieuws voor werkgevers én werknemers. Voor je het weet ontstaat er een glijdende schaal van gebrek aan werkplezier en voldoening en toename van stress, verzuim, uitval en/of verloop. Zo wordt het probleem alleen maar groter.


Werkdruk verlagen via het individu


We zijn bijna allemaal gewend om snel naar het individu te kijken. Zeker wanneer er problemen ontstaan. Dat gebeurt ook wanneer er sprake is van hoge werkdruk. Heeft iemand het (te) druk? Dan kijken we naar die persoon voor de oplossing.


  • Stel haalbare doelen.

  • Ga beter prioriteren.

  • Zorg voor een realistische planning.

  • Praat erover met je leidinggevende.

  • Zorg voor ontspanning en rust.

  • Leer nee zeggen en grenzen stellen.

Vooropgesteld: dat kunnen natuurlijk allemaal waardevolle acties zijn om voor lucht te zorgen. Maar krijg het maar eens voor elkaar als je al druk bent. Bovendien: het lost het onderliggende probleem niet op. Want je bent geen eiland. Je hebt als individu geen volledige controle over het werk dat bij je binnenkomt. Dat hangt af van allerlei andere mensen. En de druk van de omgeving is altijd sterker is dan één persoon.


Werkdruk verlagen door er als team met elkaar over in gesprek te gaan.

Werkdruk samen aanpakken


Maar wanneer de werkdruk hoog is, ervaren mensen weinig ruimte om het daar over te hebben. En al helemaal niet gezamenlijk. Laat staan om er samen iets aan te doen. De neiging is om te blijven rennen. In de hoop dat het 'straks' beter wordt. Anders stapelt het werk alleen maar meer op. En zo blijft de werkdruk onverminderd hoog.


Heel begrijpelijk. Maar juist het omgekeerde zorgt voor verlichting: als team met elkaar in gesprek te gaan over werkdruk. Je hebt als team niet altijd grip op wat voor werk er binnenkomt. Maar je hebt samen wél grip op het gedrag van het team.


  • Wat zou je willen dat je als team doet wanneer het één of meer teamleden teveel wordt?

  • Welk gedrag is er nodig om de werkdruk gezamenlijk te verminderen?

  • Wat is de kleinste stap die je als team nu kunt zetten in die richting?


Daarmee verschuift de mindset van ‘ik tegen jij’ naar ‘wij tegen het probleem’. Dat helpt om stap voor stap naar oplossingen te zoeken die blijvend effect hebben.   


Maar hoe kom je samen toe aan zo’n gesprek als het water aan je lippen staat? Dat lukt maar heel weinig teams. STARLING software maakt dat gemakkelijker. Het helpt teams om op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te gaan over welk gedrag er nodig is om de werkdruk te verminderen. In een kwartiertje per week.

Comments


bottom of page