top of page
 • Foto van schrijverJolien de Boer

Hoe bouw je een high performing team? | De complete gids


Wat is een high performing team?


Een high performing team, of high-performance team, is een term die is ontstaan in het gebied van organisatieontwikkeling. De term doelt op een team of organisatie die zeer gefocust is op het halen van doelen en uitstekende bedrijfsresultaten haalt. Een high performing team presteert beter dan vergelijkbare teams en beter dan je gezien de aard en samenstelling van het team zou verwachten.


Definitie van een high performing team


De definitie van een high performing team is een hechte groep mensen met specifieke rollen en complementerende talenten en vaardigheden, met een gemeenschappelijk doel, die consequent een hoge mate van samenwerking en innovatie laat zien, superieure resultaten haalt en ondersteunde processen heeft die elk teamlid in staat stelt om te kunnen presteren.


Teamleden nemen elkaars rol over wanneer nodig (rolfluïditeit). Leiderschap is niet afhankelijk van één individu. Het is een rol die door alle teamleden vervult kan worden, afhankelijk van wat er op welk moment nodig is. High performing teams hebben een werkwijze om conflicten effectief op te lossen, gedeelde normen en waarden en een sterk gevoel van verantwoordelijkheid.

Bron: Wikipedia.

Een high performing team is een hechte groep mensen met een gemeenschappelijk doel die superieure resultaten haalt en elk teamlid in staat stelt om te kunnen presteren

Het klinkt misschien als een hele mond vol. En toch hebben we bijna allemaal wel een beeld bij zo'n team. Vaak omdat je er wel eens onderdeel van zijn geweest. Denk maar eens terug aan een team waarmee je - vaak tegen de verwachtingen in - een prestatie hebt neergezet waar je nu met trots op terugkijkt. Waar was dat team goed in? Welke kenmerken had dat team?

Wat is een high performing team?
Wat is een high performing team?

Wat zijn de kenmerken van een high performing team?


Aan een high performing team worden allerlei kenmerken toegeschreven, vaak in allerlei verschillende bewoordingen. Toch is er een duidelijke gemene deler te onderscheiden. Er zijn 12 kenmerken die een high performing team typeren, omdat het team er duidelijkheid over heeft of goed in is:


 1. Veiligheid en vertrouwen

 2. Respect

 3. Waarderen van verschillen

 4. Saamhorigheid & enthousiasme

 5. Communicatie

 6. Conflicthantering

 7. Doelen & richting

 8. Strategie & implementatie

 9. Verantwoordelijkheid

 10. Vooruitlopen

 11. Besluitvorming

 12. Voorwaarden


Mogelijk is het je opgevallen: de helft van de kenmerken heeft te maken met de zachte, vaak wat meer onzichtbare kant van samenwerken en gedrag (kenmerk 1 t/m 6). De andere helft gaat over de harde en vaak meer zichtbare kant (kenmerk 7 t/m 12). Dat is geen toeval, want hard en zacht gaan hand in hand als je goed wil presteren.


High performing teams ontstaan vanzelf (spoiler: niet waar!)


Wil je dat jouw team een high performance team wordt? Of wil je meer high performance teams in je organisatie? Dan ruimen we speciaal voor jou gelijk dit grote misverstand uit de weg: dat een high performance team vanzelf ontstaat. Dat is namelijk niet waar.


Stel je voor dat je de beste en meest geschikte mensen bij elkaar zet. Dan is dat niet vanzelf een high performing team. Denk maar aan voetbal: elf uitstekende voetballers zijn samen toch niet altijd het winnende team.

 

Ieder team kan een high performing team worden (spoiler: wel waar!)


En dat is goed nieuws. Het betekent namelijk dit: ieder team kan een high performance team worden. Kijk nog maar eens terug naar de kenmerken van een high performing team hierboven.


Geen van deze kenmerken is zwart-wit. Je kunt namelijk bij geen van de kenmerken zeggen: het is er wél of het is er niet. Elk kenmerk is in elk team in bepaalde mate aanwezig.


 • Soms is het ene kenmerk meer aanwezig dan het andere. Bijvoorbeeld: we hebben duidelijke doelen, maar we hebben niet altijd vertrouwen in elkaar.

 • Of een bepaald kenmerk is op een bepaald moment meer aanwezig dan op het andere. Bijvoorbeeld: als we goed nieuws hebben gehad, dan is er meer saamhorigheid dan na een tegenvaller.


Voor elk team in de wereld geldt: alle kenmerken van een high performing team zijn in meer of mindere mate aanwezig. Elk team heeft alles al in zich. Het team kan alleen nog niet altijd overal bij.


Hoe word je een high performing team?


Wil je een high performing team worden of blijven? Of een high performing organisatie, nu we het er toch over hebben... Dan hoef je maar twee stappen te zetten:


1.      Ontdekken. De eerste stap is om te ontdekken welke kenmerken van een high performing team in welke mate aanwezig zijn in een team of organisatie.

 

2.      Ontwikkelen. De tweede stap is om deze kenmerken te laten groeien door ze actief en doorlopend te ontwikkelen. 


Hoe ontdek je welke kenmerken aanwezig zijn in een team?


Het korte en eerlijke antwoord: vraag het aan het team. Niemand weet namelijk beter wat er wel en niet werkt in het team, dan het team zelf. En toch vertrouwen we daar in de praktijk maar weinig op, als je kijkt naar de acties de we wél ondernemen:


 • inschattingen door directie of management

 • vlootschouw door HR

 • interviews met externe bureaus

 • assessments van individuele teamleden


Dat is allemaal overbodig, als je het team zelf vraagt: hoe vinden jullie dat jullie als team scoren op de verschillende kenmerken van high performing team?


Je hoeft daar tegenwoordig niet eens lang over te praten. Met de juiste software heb je binnen 30 minuten de score van het team in beeld. Waarbij alle teamleden hun input hebben gegeven.


Hoe kun je de kenmerken van een high performing team ontwikkelen?


Vervolgens weet het team op elk van de 12 kenmerken precies hoe het ervoor staat. Het team kiest twee kenmerken om te ontwikkelen: één op de harde kant en zachte kant van gedrag. Ook daarbij geldt: het team weet zelf welk kenmerk op dit moment het meeste verschil gaat maken.


Per kenmerk bepaalt het team welk gedrag daarbij het meeste helpt. Welk gedrag moeten wij als team laten zien om ervoor te zorgen dat we groeien op het gekozen kenmerk? Dat is ook de reden waarom een sterk team nooit zegt: bij ons gaat het prima.


Vervolgens geeft het team wekelijks een cijfer voor de mate waarin ze dat gedrag in het team hebben gezien. Met de juiste software kan dat al binnen 30 seconden.


Het team bekijkt de cijfers en bespreekt wat er nodig is om de cijfers de week erop iets te laten groeien. Dat kan binnen 10 minuten, als onderdeel van een bestaand overleg.


Gemiddeld duurt het 100 dagen voordat het nieuwe gedrag een gewoonte is geworden. Daarom volgt het team gedurende 12 weken de groei van de twee gekozen kenmerken. Daarna is één van de andere kenmerken aan de beurt.


Hoe kun je groeien als high performing team?


Door elke week aandacht te geven aan het gekozen kenmerk en het gedrag dat daarbij hoort, ontstaat er vrijwel vanzelf groei. Wat je aandacht geeft, groeit immers... Het lijkt alsof er in een kwartiertje per week weinig kan veranderen. Het omgekeerde is waar. Het zorgt ervoor dat teamontwikkeling niet van tafel valt. Alle kleine stapjes samen vormen de verandering of verbetering die het team nastreeft.


Je kunt je misschien voorstellen dat het niet eens veel uitmaakt wélk kenmerk een team als eerste kiest. Als bijvoorbeeld het vertrouwen in elkaar groeit, dan groeit respect óók. Als de doelen duidelijker zijn, dan worden rollen en verantwoordelijkheden ook duidelijker.


Het enige wat een team hoeft te doen, is wekelijks meten, bespreken en toepassen wat er besproken is. Het team leert om versneld en gestructureerd het goede gesprek te voeren. Ook in de waan van de dag. Het team zet kleine en haalbare stappen waardoor het steeds meer gaat denken en handelen als een high performing team. En zo kan ieder team een high performing team worden.  


Meer weten over high performing teams?


Wil je meer weten over high performing teams? Dan kun je dit doen:

Comentarios


Ook sterke teams bouwen?

Ontvang regelmatig tips die je direct kunt toepassen.

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page