top of page
  • Foto van schrijverJolien de Boer

Samenwerking team verbeteren met de kracht van zacht

Vijf bedrijven uit dezelfde sector besloten om met elkaar een samenwerking aan te gaan. Dat was ook nodig. Ze hadden een grote opdracht die individueel vrijwel onhaalbaar leek. Maar samen moest het kunnen. Maar daarvoor moesten ze wel samenwerken.


1. Samenwerking team verbeteren: afspraken maken


Samenwerken leek een goed idee, al vroeg dat natuurlijk om het maken van heldere afspraken. Dat is ook belangrijk, want zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Het nieuwe team ging er direct mee aan de slag.


  • Het benoemen van vertegenwoordigers per bedrijf

  • Het opstellen van een strategie

  • Het vaststellen van regels

  • Het bepalen en verdelen van rollen en verantwoordelijkheden


Het kostte behoorlijk wat tijd, maar er kwam een gedegen plan waar goed over nagedacht was. Klaar!


En toch kwam de samenwerking niet direct van de grond. De teamleden hadden het gevoel dat niet iedereen de afspraken nakwam. En dat trok een wissel op de samenwerking.


2. Samenwerking team verbeteren: strakker sturen


Het team besloot strakker te sturen op samenwerken. De gemaakte afspraken werden nogmaals doorgenomen. Ook spraken ze af dat ze elkaar bij afwijkingen gingen aanspreken. Duidelijk.


Maar het samenwerken ging niet makkelijker. Aanspreken bleek makkelijker gezegd dan gedaan. (We zeggen ook niet voor niets: Aanspreken: stop ermee!) De een was eerlijk dan de ander. De kaarten bleven regelmatig op de borst. Individuele belangen stonden in de weg van het gemeenschappelijke belang. De onderlinge irritatie nam toe.

Samenwerking team
Samenwerking team: ben je aan het samenwerken of naast elkaar aan het werken?

3. Samenwerking team verbeteren: elkaar beter leren kennen en teambuilding


Het nieuwe team liet zich gelukkig niet uit het veld slaan. Samenwerken is ook lastiger als je elkaar nog niet zo goed kent. Onbekend maakt immers onbemind. Dus besloot het team om werk te maken van elkaar beter leren kennen.


  • Een overzicht met namen, foto’s en contactgegevens

  • Een etentje

  • Een teambuildingsactiviteit

  • Een middag op de hei

  • Een maandelijkse lunch om informeel te kunnen overleggen


Dat leek voor verbetering te zorgen. Het team leerde elkaar inderdaad beter kennen. Dat zorgde onder andere voor meer begrip en geduld.


En tóch verliep de samenwerking nog altijd niet zo soepel als gehoopt. Hoewel er meer begrip en geduld was, veranderde er in de dagelijkse praktijk niet veel. Niet iedereen wist elkaar te vinden. Teamleden waren op eilandjes aan het werk. Er ontstonden steeds meer misverstanden.


4. Samenwerking team verbeteren: het even aanzien


Het team besloot om het maar even aan te zien. Een samenwerking moet ten slotte vaak ook ontstaan en groeien, toch? En je hoeft ook niet elkaars beste vrienden te worden... Soms heb je te verdragen dat het stroperig of ongemakkelijk is. Zolang de resultaten maar gehaald worden.  


Maar ook dat deed de samenwerking geen goed. Het team bereikte namelijk wel iets… maar niet de beoogde resultaten. Het team kreeg steeds meer kritiek, zowel van buiten als op elkaar.  En er waren inmiddels al meer dan vijf maanden voorbij.


5. Samenwerking team verbeteren: mensen vervangen


Binnen en buiten het team nam het ongeduld toe. Lag het aan de betrokken mensen? Als het na een halfjaar nog niet loopt, dan zaten ongetwijfeld de verkeerde mensen aan tafel. De projectleider werd vervangen. In 'goed onderling overleg' uiteraard. En in het team werden een aantal vertegenwoordigers gewisseld.


Nieuwe energie en frisse moed! De afspraken werden vernieuwd. De nieuwelingen hadden geen last van eerdere bagage. Dat gaf een boost!


Maar de samenwerking veranderde niet wezenlijk. Het kostte de nieuwe mensen tijd om op snelheid te komen. Daardoor raakten de resultaten nog verder achter. De sfeer bereikte een dieptepunt.


6. Samenwerking team verbeteren: opschalen en crisisoverleg


Zo ging het niet langer. Het gevoel ontstond dat alles inmiddels was geprobeerd. Links en rechts werden steeds meer managers en directeuren betrokken. De voordelen van de beoogde samenwerking leken verder weg dan ooit. Was het wel zo'n goed idee om samen aan de slag te gaan? Misschien was het wel beter om te stoppen met de samenwerking.


Samenwerking team verbeteren = teampatronen op tafel

In een laatste poging om vooruit te komen, ging het team om tafel. Wat zat de samenwerking nou eigenlijk écht in de weg? Er lag teveel focus op de personen in plaats van op de patronen. Ze leerden dat een team zo sterk is als zijn minst ontwikkelde patroon. En elk team heeft een patroon dat het minst ontwikkeld is. En dat is precies het glazen plafond van het team.


Teams zijn blind voor hun eigen teampatronen


Vind je het lastig om teampatronen te herkennen of benoemen of veranderen? Je bent niet alleen. Sterker nog: het komt regelmatig voor dat leiders en teamleden veronderstellen dat er helemaal geen teamdynamiek en teampatronen zijn. Terwijl die er altijd zijn. Je herkent ze alleen niet.


Het team ontdekte wat hun minst ontwikkelde patroon was en welk gedrag ze daarvoor in de plaats konden zetten. Al snel gingen ze meer energie, invloed en voldoening ervaren. Het recept voor een succesvolle samenwerking.


En ze leefden nog lang en gelukkig...


Wil jij ook een sprookje maken van jouw team en weten hoe dit team hun glazen plafond heeft doorbroken? En in een handomdraai hun teampatronen op tafel kregen en hebben kunnen veranderen?


Je leest hier meer over in het artikel De samenwerking verbeteren in 5 simpele stappen.


En hoe vaker je dat samen doet, hoe makkelijker en sneller dat gaat. Zo kun je als team gedrag veranderen in 15 minuten per week.

تعليقات


Ook high performing teams bouwen en behouden?

Ontvang regelmatig tips die je direct kunt toepassen.

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page